شهرداری بافران

تبریک روز دانشجو تاریخ:1401-03-22 04:40:47

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت               به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

قدم نهادن در مسیر فرهنگ و هنر علاوه بر علاوه بر عزمی نشات گرفته از تعهد و ایثار ،قدم هایی محکم و استوار،بصیرتی دین مدار و پرعیار می طلبد.

روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش،در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی، در راه پیشرفت مادی و معنوی کشورست.باشد که با تکیه بر علم و توانایی شما دانشجویان گرامی و پیروی از راه پر رهرو شهدای دانشجو به ثرمایه بزرگ و جاودانه برای حضور در صحنه های ملی و بین المللی و افتخار آفرینی دست پیدا کنیم.

از آفریدگار منان برای شما توفیقات روز افزون آرزو مندیم.

 

روابط عمومی شهرداری بافران