شهرداری بافران

حضور نماینده تاریخ:1401-03-22 04:40:38

حضور نماینده محترم شهرستان نائین و خور و بیابانک در شهرداری بافران با حضور شورای شهر اسلامی بافران و اعضای رسانه

با محوریت نیاز ها و مشکلات شهر بافران و پتانسیل بالا برای جذب مهاجرت معکوس و ارائه راهکار های مناسب برای مقابله با مشکلات

مورخ 17 مرداد99

سخنان آقای دهقان شهردار بافران