شهرداری بافران

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان بر اثر کرونا درگذشت تاریخ:1401-03-22 04:37:53

سید مهدی میربد، مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان، ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه صبح امروز پنجشنبه -۶ خردادماه ۱۴۰۰- بر اثر ابتلاء به کرونا در گذشت.

سیدمهدی میربد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران با ۱۲ سال سابقه کار اجرایی، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در سمت‌های مختلف از جمله ناظر و سرناظر ساختمان، عضو و دبیر شورای فنی اداره کل، مسئول آموزش و پژوهش‌های کاربری، بوده است و از سال ۱۳۹۱ سرپرستی معاونت فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان را بر عهده داشته است.

میربد طی این سال‌ها عضو کمیته فسخ پیمان استانداری اصفهان، کمیته بازنگری فهرست بهای ابنیه ۹۵ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و کمیته بازنگری فهرست بهای ابنیه ۹۷ در سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بوده است.