شهرداری بافران

ادامه عملیات جابجایی و احداث #استخر آب کشاورزی مزرعه علی آباد بافران تاریخ:1402-08-24 10:20:47

ادامه پروژه احداث استخر آب کشاورزی مزرعه علی آباد واقع در محله #دجله با هدف تسهیل آبیاری کشاورزان و بهبود بهداشت محیط توسط #شهرداری_بافران با همکاری کشاورزان مزرعه علی آباد، بسیج سازندگی سپاه و جهاد کشاورزی شهرستان نایین در آبان ماه ۱۴۰۲ در دست اقدام واحد عمران شهرداری بافران قرار گرفت.