شهرداری بافران

کاشت نهال پالم در بلوار دلاوران #شهر_بافران تاریخ:1403-01-07 06:10:48

باعنایت به اتمام مراحل احداث بلوار دلاوران، واحد خدمات شهری #شهرداری_بافران در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ اقدام به تعویض خاک رفوژ وسط بلوار با خاک مناسب ملکی و کاشت نهال‌های پالم در این بلوار نمود.