شهرداری بافران

مراسم استقبال از کاروان زیر سایه خورشید تاریخ:1403-02-22 09:25:47

اروان زیر سایه خورشید و پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) میهمان مردم شهرستان #نایین