شهرداری بافران

شروع عملیات تعمیر و مرمت قسمت هایی از سالن ورزشی شهدای #شهر_بافران تاریخ:1403-03-20 05:44:05

با توجه به اینکه بهره بردار جدید سالن ورزشی شهدا #شهرداری_بافران  می باشد و قسمت هایی از سالن ورزشی که نیاز به مرمت دارد، عملیات تعمیر و مرمت خرداد ماه ۱۴۰۳ در دستور کار واحد خدمات شهرداری قرار گرفت.

 

🔰روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهربافران